Centralne ogrzewanie w miedzi

Zgodnie z normą

Rury miedziane wykonane są zgodnie z normą europejska EN-1057. Nawet jeśli pochodzą od różnych producentów mają taki sam skład chemiczny i wymiary. Rury różnych producentów mogą być bez problemu łączone ze sobą. Miedź ma również najmniejszą ze wszystkich materiałów instalacyjnych chropowatość powierzchni - 0,0015 mm (dla porównania tworzywa sztuczne - 0,07 mm, stal - 0,15 mm), co sprawia, że przy takich samych wielkościach instalacji przekroje rur miedzianych są znacznie mniejsze niż innych. Ponadto miedź nie dopuszcza do tworzenia się biofilmu, który ma decydujący wpływ na dalszy rozwój bakterii w systemach instalacyjnych.

Długi okres eksploatacji

Instalacje ogrzewcze z miedzi charakteryzują się dużą trwałością i długim okresem eksploatacji. Średni okres pracy instalacji, który gwarantują producenci, to min. 50 lat.

Zalety

  • Brak konieczności stosowania trójników co wiąże się ze zmniejszeniem liczby połączęń spawanych i związanej z tym pracochłonności
  • Możliwość wykonywania spoin doczołowych np. za pomocą głowic spawalniczych
  • Dobre właściwości higieniczne złącza
  • Dobre właściwości hydrauliczne uzyskiwanego połączenia - minimalne opory przepływu
  • Dowolne położenie odgałęzień
  • Proste przygotowanie króćców (cięcie obwodowe lub na pile taśmowej)