Oferta

GAZ-PIP świadczy usługi m.in. okresowych przeglądów instalacji oraz stacji gazowych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane. Oferujemy również przegląd oraz montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa firmy GAZEX.

Naszą ofertę kierujemy do Zarządców nieruchomości, Wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indiwidualnych. Gwarantujemy profesjonalne oraz kompleksowe realizowanie powierzonych zadań. Posiadamy odpowiednie uprawnienia do eksploatacji i dozoru instalacji gazowych "D" i "E".
Wychodząc naprzeciw stawianym nam wymaganiom, korzytamy tylko ze sprawdzonych specjalistycznych urządzeń pomiarowych, dających rzetelny obraz stanu instalacji gazowych.

Zapraszamy do współpracy. Formularz kontaktowy.

Instalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami (zob. § 3 pkt 13 ww. rozporządzenia).

Co wchodzi w zakres kontroli:

 • Kontrola miejsca zainstalowania kurka głównego
 • Kontrola złącza izolującego
 • Kontrola obecności gazu w przepuście przez ścianę zewnętrzną
 • Kontrola rur i kształtek
 • Kontrola urządzeń gazowych
 • Kontrola szybów pionów instalacyjnych

Przeglądy okresowy stacji gazowych I i II stopnia powinny odbywać się dwa razy w roku.
Oferujemy przeglądy stacji redukcyjnych, pomiarowych jak i redukcyjno-pomiarowych.

Co w chodzi w skład przeglądu?

 • Kontrola filtrów zamontowanych na wlocie, czyszczenie lub wymiana wkładu.
 • Sprawdzenie wszystkich łączeń kołnierzowych, spawów jak i połączeń gwintowanych specjalnym urządzeniem SEVERIN EX-TEC PM 4 oraz Bacharach leakator 10
 • Naprawa i konserwacja reduktorów (sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa na zanik jak i na wzrost ciśnienia, sprawdzenie membran i efektywności urządzenia)
 • Naprawa i konserwacja zaworów wydmuchowych
 • Przegląd wizualny gazomierza (uzupełnienie oleju)
 • Poprawa wizualna całej stacji gazowej
 • Dodatkowo zajmujemy się renowacją stacji gazowych

Oferujemy również przeglądy zerowe i uruchamianie stacji redukcyjno-pomiarowej

Systemy GX stosuje się w celu podniesienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach zasilanych propan-butanem lub gazem ziemnym.
Reaguje natychmiast po wykryciu wycieku gazu, dla ostrzeżenia montowana jest syrena optyczno dźwiękowa, a dla odcięcia dopływu gazu, zawór szybkozamykający.

System chroni zdrowie i co najważniejsze ŻYCIE mieszkańców czy też pracowników. Warto dodać że zabezpiecza on również obiekty przed katastrofami.

Zastosowanie:

 • punkty redukcyjno-pomiarowe
 • obiekty przemysłowe
 • kotłownie gazowe
 • budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, szpitale, urzędy, etc.
 • budynki mieszkalne: jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowa zagrodowa

Podstawowe elementy systemu to:

 • Moduł alarmowy
 • Detektor gazu
 • Zawór odcinający
 • Sygnalizator

Oferujemy sprawny i szybki montaż piecyków gazowych oraz kotłów centralnego ogrzewania. Montażu dokonuje osoba z specjalistycznymi uprawnieniami dzięki czemu mają Państwo gwarancje najwyższego jakości wykonania przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.

Konserwacji oraz serwisu urządzeń gazowych dokonujemy na terenie Śląska (Katowice, Chorzów, Bytom, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Siemianowice Śl., Sosnowiec i okolice).

Aby umówić się z naszym pracownikiem prosimy skorzystać z formularza kontaktowego lub numeru telefonu, które znajdują się w zakładce kontakt.

Jesteśmy również autoryzowanymi instalatorami BERETTY, przez co mamy bardzo dobre ceny na piecyki jak i kotły. Dodatkowo wykonujemy pierwsze uruchomienia które są darmowe.

Montujemy również inne znane marki:

Junkers

Vaillant

Termet

Zgodnie z normą

Rury miedziane wykonane są zgodnie z normą europejska EN-1057. Nawet jeśli pochodzą od różnych producentów mają taki sam skład chemiczny i wymiary. Rury różnych producentów mogą być bez problemu łączone ze sobą. Miedź ma również najmniejszą ze wszystkich materiałów instalacyjnych chropowatość powierzchni - 0,0015 mm (dla porównania tworzywa sztuczne - 0,07 mm, stal - 0,15 mm), co sprawia, że przy takich samych wielkościach instalacji przekroje rur miedzianych są znacznie mniejsze niż innych. Ponadto miedź nie dopuszcza do tworzenia się biofilmu, który ma decydujący wpływ na dalszy rozwój bakterii w systemach instalacyjnych.

Długi okres eksploatacji

Instalacje ogrzewcze z miedzi charakteryzują się dużą trwałością i długim okresem eksploatacji. Średni okres pracy instalacji, który gwarantują producenci, to min. 50 lat.

Zalety

 • Brak konieczności stosowania trójników co wiąże się ze zmniejszeniem liczby połączęń spawanych i związanej z tym pracochłonności
 • Możliwość wykonywania spoin doczołowych np. za pomocą głowic spawalniczych
 • Dobre właściwości higieniczne złącza
 • Dobre właściwości hydrauliczne uzyskiwanego połączenia - minimalne opory przepływu
 • Dowolne położenie odgałęzień
 • Proste przygotowanie króćców (cięcie obwodowe lub na pile taśmowej)