Kontrola i montaż ASBiG

Systemy GX stosuje się w celu podniesienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach zasilanych propan-butanem lub gazem ziemnym.
Reaguje natychmiast po wykryciu wycieku gazu, dla ostrzeżenia montowana jest syrena optyczno dźwiękowa, a dla odcięcia dopływu gazu, zawór szybkozamykający.

System chroni zdrowie i co najważniejsze ŻYCIE mieszkańców czy też pracowników. Warto dodać że zabezpiecza on również obiekty przed katastrofami.

Zastosowanie:

  • punkty redukcyjno-pomiarowe
  • obiekty przemysłowe
  • kotłownie gazowe
  • budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, szpitale, urzędy, etc.
  • budynki mieszkalne: jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowa zagrodowa

Podstawowe elementy systemu to:

  • Moduł alarmowy
  • Detektor gazu
  • Zawór odcinający
  • Sygnalizator