Oferta

GAZ-PIP świadczy usługi m.in. okresowych przeglądów instalacji oraz stacji gazowych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane. Oferujemy również przegląd oraz montaż Aktywnych Systemów Bezpieczeństwa instalacji Gazowych firmy GAZEX, Atest-Gaz, Alkaster.

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw, Zarządców nieruchomości, Wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych. Gwarantujemy profesjonalne oraz kompleksowe realizowanie powierzonych zadań. Posiadamy odpowiednie uprawnienia do eksploatacji i dozoru instalacji gazowych oraz elektrycznych "D" i "E".
Wychodząc naprzeciw stawianym nam wymaganiom, korzystamy tylko ze sprawdzonych specjalistycznych urządzeń pomiarowych, dających rzetelny obraz stanu instalacji gazowych.

Posiadamy certyfikat szkoleniowy firmy GAZEX i Alkaster oraz certyfikat umożliwiający przeprowadzanie kalibracji detektorów firmy Atest-Gaz

Wykonujemy renowacje stacji redukcyjno-pomiarowych gazu.

Zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami.

Instalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami (zob. § 3 pkt 13 ww. rozporządzenia).

Co wchodzi w zakres kontroli:

 • Kontrola miejsca zainstalowania kurka głównego
 • Kontrola złącza izolującego
 • Kontrola obecności gazu w przepuście przez ścianę zewnętrzną
 • Kontrola rur i kształtek
 • Kontrola urządzeń gazowych
 • Kontrola szybów pionów instalacyjnych

Przeglądy okresowy stacji gazowych I i II stopnia powinny odbywać się dwa razy w roku.
Oferujemy przeglądy stacji redukcyjnych, pomiarowych jak i redukcyjno-pomiarowych.

Co w chodzi w skład przeglądu?

 • Kontrola filtrów zamontowanych na wlocie, czyszczenie lub wymiana wkładu.
 • Sprawdzenie wszystkich łączeń kołnierzowych, spawów jak i połączeń gwintowanych specjalnym urządzeniem SEVERIN EX-TEC PM 4 oraz Bacharach leakator 10
 • Naprawa i konserwacja reduktorów (sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa na zanik jak i na wzrost ciśnienia, sprawdzenie membran i efektywności urządzenia)
 • Naprawa i konserwacja zaworów wydmuchowych
 • Przegląd wizualny gazomierza (uzupełnienie oleju)
 • Poprawa wizualna całej stacji gazowej
 • Dodatkowo zajmujemy się renowacją stacji gazowych

Oferujemy również przeglądy zerowe i uruchamianie stacji redukcyjno-pomiarowej

Systemy GX stosuje się w celu podniesienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach zasilanych propan-butanem lub gazem ziemnym.
Reaguje natychmiast po wykryciu wycieku gazu, dla ostrzeżenia montowana jest syrena optyczno dźwiękowa, a dla odcięcia dopływu gazu, zawór szybkozamykający.

System chroni zdrowie i co najważniejsze ŻYCIE mieszkańców czy też pracowników. Warto dodać że zabezpiecza on również obiekty przed katastrofami.

Zastosowanie:

 • punkty redukcyjno-pomiarowe
 • obiekty przemysłowe
 • kotłownie gazowe
 • budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, szpitale, urzędy, etc.
 • budynki mieszkalne: jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowa zagrodowa

Podstawowe elementy systemu to:

 • Moduł alarmowy
 • Detektor gazu
 • Zawór odcinający
 • Sygnalizator