Przeglądy okresowe stacji gazowych

Przeglądy okresowy stacji gazowych I i II stopnia powinny odbywać się dwa razy w roku.
Oferujemy przeglądy stacji redukcyjnych, pomiarowych jak i redukcyjno-pomiarowych.

Co w chodzi w skład przeglądu?

  • Kontrola filtrów zamontowanych na wlocie, czyszczenie lub wymiana wkładu.
  • Sprawdzenie wszystkich łączeń kołnierzowych, spawów jak i połączeń gwintowanych specjalnym urządzeniem SEVERIN EX-TEC PM 4 oraz Bacharach leakator 10
  • Naprawa i konserwacja reduktorów (sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa na zanik jak i na wzrost ciśnienia, sprawdzenie membran i efektywności urządzenia)
  • Naprawa i konserwacja zaworów wydmuchowych
  • Przegląd wizualny gazomierza (uzupełnienie oleju)
  • Poprawa wizualna całej stacji gazowej
  • Dodatkowo zajmujemy się renowacją stacji gazowych

Oferujemy również przeglądy zerowe i uruchamianie stacji redukcyjno-pomiarowej