Kontrole instalacji gazowych

Instalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami (zob. § 3 pkt 13 ww. rozporządzenia).

Co wchodzi w zakres kontroli:

  • Kontrola miejsca zainstalowania kurka głównego
  • Kontrola złącza izolującego
  • Kontrola obecności gazu w przepuście przez ścianę zewnętrzną
  • Kontrola rur i kształtek
  • Kontrola urządzeń gazowych
  • Kontrola szybów pionów instalacyjnych